Người thực hiện dịch vụ quá cảnh có được làm thủ tục thay cho chủ hàng

0
661

Trả lời vướng mắc của hải quan địa phương về vấn đề người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa có được thay chủ hàng làm thủ tục hải quan hay không, đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

cua-khau-moc-bai-bavet-2Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh minh họa

Theo đó, theo Tổng cục Hải quan Điều 241 Luật Thương mại năm 2005 quy định, quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Trong đó, có bao gồm việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh. Xem dịch vụ vận chuyển hàng hóa Việt Nam – Campuchia

Nghị đinhh 08/2015/NĐ-CP cũng quy định người khai hải quan có bao gồm người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

Như vậy, trường hợp người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Luật Thương mại thì được thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, trường hợp “người khai” tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa quá cảnh không đồng thời là “người vận chuyển” (người thực hiện dịch vụ quá cảnh) thì “người khai” phải được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.

Nguồn báo Hải quan