Nộp thuế hàng nhập khẩu trên 20 triệu bằng tiền mặt có được khấu trừ không?

0
884

Công ty CP Môi trường quốc tế Rainbow (Hà Nội) chuyên nhập khẩu hàng hóa và thanh toán cho đối tác nước ngoài bằng hình thức chuyển khoản, còn tiền thuế công ty nộp tại Kho bạc tại các cửa khẩu. Vậy, công ty có được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không?

image-large-i9x5qc2y95DN được lựa chon nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Cục Thuế Tp.Hà Nội có ý kiến bằng công văn 8185/CT-HTr ngày 04/3/2015 như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 28 Chương III Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc bằng các hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính…”

Tại khoản 1, khoản 2, Điều 15, Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…”.

Căn cứ Công văn số 608/TCT-KK ngày 13/2/2015 của Tổng cục Thuế về kê khai, khấu trừ thuế GTGT, và căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đơn vị có thể nộp theo các hình thức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc bằng các hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp đơn vị nhập khẩu hàng hóa đã có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì đơn vị được khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên. Đối với tiền mua hàng hóa nhập khẩu từ 20 triệu đồng trở lên phải đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xem thêm dịch vụ xuất nhập khẩu là gì

(Nguồn internet)