Phụ gia thực phẩm chịu thuế GTGT 10%

0
802

phu gia

Trả lời Công ty TNHH Minh Thái Lộc về thuế suất thuế NK và thuế GTGT của mặt hàng phụ gia thực phẩm, Tổng cục Hải quan cho biết, thuế nhập khẩu mặt hàng này phụ thuộc vào Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong việc thực hiện các hiệp định thương mại quốc tế.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư 164/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Đồng thời, căn cứ Thông tư 169/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2015- 2018.

Vì vậy, nếu mặt hàng NK là Phụ gia dùng trong thực phẩm Lactose 99% được xác định thuộc mã số 1702.11.00 có xuất xứ Mỹ thì áp dụng Biểu thuế NK ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC, mặt hàng sẽ có thuế suất NK là 0%, thuế GTGT 10%.

Nếu mặt hàng NK là phụ gia dùng trong thực phẩm Sorbitol 70% (Non Crystallising) được xác định thuộc mã số 2905.44.00, thì trường hợp áp dụng Biểu thuế NK ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC, mặt hàng sẽ có thuế suất NK là 0%, thuế GTGT 10%.

Trường hợp mặt hàng NK có xuất xứ Ấn Độ (C/O form AI) thì áp dụng Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ  giai đoạn 2015- 2018, ban hành kèm theo Thông tư số 169/2014/TT-BTC. Theo đó, mặt hàng sẽ có thuế suất NK là 3%, thuế GTGT 10%. Xem dịch vụ áp mã số HS code hàng hóa

(Nguồn: internet)