Thông báo xác định trước mã số HS có hiệu lực không quá 3 năm

0
911

Trước kiến nghị của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam về quyền hoàn thuế nhập khẩu đối với sai sót trong tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, thông báo xác định trước mã số hàng hóa (HS code) không có hiệu lực áp dụng đối với các lô hàng trước thời hạn hiệu lực của thông báo.

Ma-hs-code-la-gi-1Thông báo xác định trước mã số HS code không áp dụng đối với các lô hàng trước thời hạn hiệu lực của thông báo

Theo Tổng cục Hải quan, việc xác định trước mã số theo đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam cho mặt hàng “thức uống năng lượng E+”, Tổng cục Hải quan đã có thông báo kết quả xác định trước mã số HS code số 6144/TB-TCHQ ngày 3-7-2015, phân loại mặt hàng vào mã số 2202.10.90.

Quy định hiện hành tại Khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã nêu rõ: văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số HS code có hiệu lực tối đa không quá 3 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.

Theo đó, thông báo số 6144/TB-TCHQ không có hiệu lực áp dụng đối với các lô hàng trước thời hạn hiệu lực của thông báo. Việc phân loại mặt hàng “thức uống năng lượng E+” được phân loại và áp dụng mức thuế theo mã số tại thông báo số 6144/TB-TCHQ kể từ ngày thông báo có hiệu lực.

nguồn: internet