Tổng cục Hải quan hướng dẫn lấy mẫu để xác định trước mã số

0
638

huong-dan-doanh-nghiep-lay-mau-hang-hoa

Hiện việc lẫy mẫu hàng hóa xác định trước mã số do doanh nghiệp thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng mẫu, bao bì, quy cách đóng gói hàng hóa… Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu xác định trước mã số hàng hóa. Xem Hải quan phối hợp với VCCI hướng dẫn DN lấy mẫu hàng hóa

Hàng hóa được yêu cầu xác định trước mã số thường là những mặt hàng có cấu tạo phức tạp hoặc mới xuất hiện trên thị trường nên doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định mã số hàng hóa khi khai báo hải quan. Trong hồ sơ gửi yêu cầu xác định trước mã số, đa phần có mẫu hàng hóa gửi kèm. Tuy nhiên, việc lẫy mẫu hàng hóa xác định trước mã số do doanh nghiệp thực hiện thường không đáp ứng được yêu cầu về số lượng mẫu, bao bì, quy cách đóng gói hàng hóa…

Từ thực tế nêu trên, Tổng cục Hải quan đã xây dựng hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu xác định trước mã số hàng hóa nhằm hỗ trợ cơ quan Hải quan trả lời nhanh chóng, chính xác yêu cầu xác định trước mã số hàng hóa, giảm thiểu việc trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp về hàng hóa xác định trước mã số, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của DN. Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan, áp mã số hàng hóa (HS code)

Theo đó, về nguyên tắc lấy mẫu, mẫu hàng của hồ sơ xác định trước mã số phải đảm bảo lẫy 2 mẫu, sau đố đựng chung vào một bao bì đóng gói cho mục đích vận chuyển và gửi đến Tổng cục Hải quan.

Dụng cụ lẫy mẫu và bao bì đựng mẫu phải sạch, trơ về mặt hóa học đối với mẫu để đảm bảo không đưa tạp chất vào mẫu, không làm thay đổi bản chất của mẫu trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Thời gian gửi mẫu, điều kiện bảo quản mẫu trong khi ghi mẫu: Với mẫu hàng lấy gói thì thời gian gửi mẫu (trong thời hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất) và điều kiện bảo quản thực hiện đúng theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Với mẫu hàng được trích thì thời gian gửi mẫu và điều kiện bảo quản phải tuân thủ như khuyến nghị của nhà sản xuất cho trường hợp mở bao bì hàng hóa…

Việc xác định trước mã số hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại điều 28, Luật Hải quan năm 2014; Điều 24, Nghị định số 08 và Điều 7, Thông tư 38. Sau một thời gian thực hiện, số lượng hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của doanh nghiệp gửi tới cơ quan Hải quan đã tăng nhiều so với những năm trước.

(Nguồn: internet)