Trường hợp nào phải khai tờ khai hải quan khi xuất nhập cảnh

0
641

Từ ngày 01-10 tới đây,  người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan trong một số trường hợp. Đây là quy định mới tại Thông tư số 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14-8-2015 quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Xem dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu

Dich-vu-m_635863105741264469Tờ khai hải quan sẽ được Chi cục Hải quan cửa khẩu phát miễn phí cho người nhập cảnh, xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 120/2015/TT-BTC, người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc các đối tượng sau: Có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi; có hàng hóa tạm nhập – tái xuất hoặc tạm xuất – tái nhập; Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 22 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá vượt trên 200 điếu; xì gà vượt trên 100 điếu; thuốc lá sợi vượt trên 500 gram; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó là những người mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng, mang vàng xuất cảnh, mang vàng nhập cảnh phải khai báo hải quan theo quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 và Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28-3-2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, mang theo ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương hoặc mang trên 15 triệu đồng Việt Nam; hối phiếu, séc hoặc kim loại quý (bạc, bạch kim và các loại hợp kim có bạc, bạch kim), đá quý (kim cương, ruby, sapphire, e-mơ-rốt) có giá trị từ 300 triệu đồng Việt Nam trở lên; vàng trang sức, mỹ nghệ có trọng lượng từ 300 gram trở lên; người nhập cảnh có nhu cầu xác nhận hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương).

Người xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện khai Tờ khai hải quan theo trang 4 của mẫu Tờ khai hải quan và Phụ lục số 04 ban hành kèm Thông tư này; khai đầy đủ thông tin vào các ô trên các trang 02, trang 03 của Tờ khai hải quan trước khi làm thủ tục với các cơ quan Hải quan tại cửa khẩu theo từng lần xuất cảnh, nhập cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai của mình; ghi rõ ràng, không được tẩy xóa, sửa chữa; không sử dụng bút chì, bút mực đỏ để khai.

Tờ khai hải quan sẽ được Chi cục Hải quan cửa khẩu phát miễn phí cho người nhập cảnh, xuất cảnh mang hộ chiếu, giấy tờ có giá trị tương đương hộ chiếu có hành lý, hàng hóa, ngoại tệ, hối phiếu, séc, kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(Nguồn internet)