Vướng kiểm tra chất lượng đối với hàng thanh lý

0
622

Theo Cục Hải quan Cần Thơ, trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính tại đơn vị đã phát sinh vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục đối với hàng thanh lý.

KT-345434-1_opt_ZJJSCông chức Hải quan Cần Thơ kiểm tra hàng nhập khẩu

Cụ thể, Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam đang thực hiện thủ tục thanh lý hàng nhập khẩu miễn thuế thực hiện dự án đầu tư, mặt hàng thanh lý là nồi hơi (nhập khẩu năm 2003) với hình thức thanh lý bán phế liệu vào nội địa.

Tại thời điểm nhập khẩu mặt hàng nồi hơi, doanh nghiệp chưa thực hiện kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng này do hàng đầu tư không thuộc diện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28-6-2001.

Theo thông tư 04/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ thì hàng hóa hết thời gian khấu hao, bị hư hỏng thuộc diện được thanh lý.

Đồng thời, theo quy định tại Thông tư 38 thì khi thay đổi mục đích sử dụng doanh nghiệp phải thực hiện chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng kí tờ khai nhập khẩu mới. Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng mặt hàng nồi hơi với cơ quan kiểm tra chuyên ngành trước khi làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, cơ quan kiểm tra chuyên ngành không đồng ý kiểm tra với lý do nồi hơn đã quá cũ, nên việc thực hiện thủ tục đối với doanh nghiệp gặp khó khăn.

Liên quan đến vướng mắc này, Cục Hải quan Cần Thơ đã báo cáo Tổng cục Hải quan và đề xuất hướng xử lý, đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế khi thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng, đề nghị không thực hiện kiểm tra chất lượng nếu hàng hóa quá cũ, hết thời gian khấu hao hoặc bị hư hỏng. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

(Nguồn internet)